Ramen en deuren Premies

Arenda levert ramen en deuren die niet alleen uiterst kwalitatief en zeer duurzaam zijn , bovendien kan u genieten van premies waarvoor uw project of verbouwing eventueel voor in aanmerking komt.

Kijk daarvoor op :

u wil genieten van 6% BTW :

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-voor-renovatie/btw-tarief-van-6-bij-renovatie-van-woningen

voor een premie van uw netbeheerder :

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-hoogrendementsglas-een-woning-appartement

u wil genieten van een verbeteringspremie :

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-verbeteringspremie-voor-werken-aan-uw-woning

Onze Diensten